Opleidingen

Opleidingenoverzicht

Bekijk hieronder het overzicht.

Kom je er niet uit? Doorloop dan de studiewijzer of vraag studieadvies op maat aan.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is nu belangrijker dan ooit. Bijna alle organisaties zijn verbonden met internet en wisselen informatie uit. Medewerkers werken vanaf een remote werkplek en veel minder op locatie. Om ervoor te zorgen dat dit nu en in de toekomst veilig gebeurt, is adequate informatiebeveiliging essentieel. Werkt u volgens de geldende normen dan werkt u veilig.

Voor ISO 27001 hebben wij de volgende training beschikbaar:

 • De norm verklaard
  In deze eendaagse training leer je wat de ISO 27001 betekent voor jouw organisatie.
 • Informatiebeveiliging in de praktijk
  In deze tweedaagse training leer je hoe de ISO 27001 je helpt in het dagelijkse werk.
 • Interne auditing
  Hier krijg je praktische tips bij het vertalen van de eisen naar een intern auditprogramma.

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De BIO training leert je hoe je informatiebeveiliging kunt toepassen in de overheid. Het is een kwaliteitsmodel dat gebruikt wordt door de overheid om informatie veilig te houden.
In de training leer je alles wat je nodig hebt om  informatiebeveiliging volgens de BIO goed uit te voeren. De BIO is verplicht voor de Rijksoverheid, Gemeenten, Waterschappen en Provincies.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) bevat regels die de overheid moet volgen om informatie te beveiligen. In de training leer je de belangrijke kennis en vaardigheden om informatiebeveiliging in je werk toe te passen volgens de BIO regels.

Voor de BIO hebben wij de volgende training beschikbaar:

Informatiebeveiliging in de zorg

Het handhaven van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (met inbegrip van authenticiteit, toerekenbaarheid en  controleerbaarheid) van informatie is het overkoepelende doel van informatiebeveiliging. In de zorg is de privacy van cliënten  afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie.

De in NEN 7510-1 en NEN 7510-2 besproken beheersmaatregelen zijn de beheersmaatregelen waarvan is bepaald dat ze geschikt zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie in de zorg te beschermen en ervoor te zorgen dat de toegang tot dergelijke informatie gecontroleerd en verantwoord kan worden.

De doelgroep van NEN 7510 (en daarmee dus ook de doelgroep van deze trainingen) bestaat uit:

 • zorginstellingen;
 • andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie.

Naast de zorginstellingen (zoals gedefinieerd in de Wkkgz en de Wtzi) zelf bestaat de doelgroep van NEN 7510-1 ook uit andere beheerders van persoonlijke  gezondheidsinformatie. Naast de ‘instellingen die zorg verlenen’, zijn er namelijk ook andere organisaties die ten aanzien van persoonlijke gezondheidsinformatie als beheerder optreden. Onder ‘beheerder’ wordt in dit kader verstaan: de  verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ‘verantwoordelijke’ en ‘bewerker’ in de zin van de vigerende privacywetgeving.
Voorbeelden van beheerders zijn zorgserviceproviders, gemeenten en toeleveranciers van zorginstellingen, zoals hostingproviders.

Voor NEN 7510 hebben wij de volgende training beschikbaar:

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement kan jouw organisatie helpen bij het verbeteren van de prestaties en biedt een goede basis voor duurzame ontwikkelinitiatieven. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze eisen moeten niet los gezien worden van de eigen eisen voor producten en diensten.

Voor ISO 9001 hebben wij de volgende training beschikbaar:

 • De norm verklaard
  In deze eendaagse training leer je wat de ISO 9001 betekent voor jouw organisatie.
 • Kwaliteitsmanagement in de praktijk
  In deze tweedaagse training leer je hoe de ISO 9001 je helpt in het dagelijkse werk.
 • Interne auditing
  Hier krijg je praktische tips bij het vertalen van de eisen naar een intern auditprogramma.