Europese vertegenwoordiger

Als u gevestigd bent buiten de EER, geen kantoren, filialen of andere vestigingen in de EER hebt, moet u nagaan of u persoonsgegevens van personen in de EER verwerkt die betrekking hebben op hetzij het aanbieden van goederen of diensten aan personen in de EER, of
het monitoren van het gedrag van personen in de EER.
Indien u dergelijke verwerkingen uitvoert, moet u een Europese vertegenwoordiger aanstellen.

Wij voeren deze werkzaamheden op dit moment al uit en kunnen ook uw organisatie daarmee helpen. Als u mij als uw Europese vertegenwoordiger wilt aanwijzen, kunt u contact met mij opnemen.