Audit

Auditing is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal, en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan de auditcriteria is voldaan

Door mijn ervaring als Lead auditor, weet ik goed waar CI's op letten. Dat geeft U vertrouwen in een effectieve uitvoering van de diverse audits.
Ik ga daarbij in op uw vragen, iets wat een CI niet mag doen. Daarmee krijgt u inzicht in de effectiviteit van uw managementsysteem.
Als laatste zorg ik ervoor dat de gesprekken in een prettige sfeer verlopen en waarde toevoegen. Dit heeft bewezen een bijkomend voordeel te hebben.