Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is verplicht om klachten en meldingen van datalekken in behandeling te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit er in Nederland steeds meer worden. Dat slokt dan ook heel veel van de tijd van de AP op. Hierdoor komt de AP niet meer toe aan haar kerntaak: het aanpakken van bewuste overtredingen.

Om hiervoor meer tijd beschikbaar te maken, stimuleert de AP organisaties een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Klachten en datalekken kunnen dan snel worden afgehandeld. In de praktijk wordt dat dan het werk van de FG.

De FG is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten en -regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten jouw organisatie. Daarnaast kan de FG ondersteunen bij het ontwikkelen van interne regelingen, het adviseren over privacy op maat én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van gedragscodes.

Kortom, wanneer jij een FG aanstelt, minimaliseer jij de kans op een boete. Daarbij laat je immers als organisatie zien, dat je privacy serieus neemt.

Het probleem is echter dat het voor kleinere organisaties veelal een te grote investering vraagt om een FG aan te stellen. Het vergt vooral een aanzienlijke inspanning om bij te blijven als het gaat om jurisprudentie en aanvullende wetgeving. Daarom biedt Olthof Support de invulling aan van een externe FG. Deze houd je op de hoogte van de huidige stand van zaken en controleert of alles op orde is. Daarnaast verzorgt deze FG de jaarlijkse interne audit om ook te laten zien, dat het zorgvuldig omgaan met privacy goed is ingebed in de organisatie.

Wilt je meer weten over het inhuren van mij in bovengenoemde rol, neem dan contact met mij op.