Privacy verklaring

 • Privacy verklaring

  Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door Olthof Support. Olthof Support adviseert niet alleen over gegevensverwerkingen, maar voert ze zelf ook uit. Olthof Support kent daarom het belang van privacy. Dit gebeurt onder andere aan de hand van passende maatregelen die periodiek worden geëvalueerd en geactualiseerd. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. Hierin zijn we graag transparant en daarom lichten wij hieronder toe hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 • Gegevens en doel van gebruik

  Olthof Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

  1. Nieuwsbrief
   Als jij jezelf heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld door het formulier op onze website in te vullen, dan ontvang jij periodiek een digitale nieuwsbrief met updates over Olthof Support. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor jou interessante informatie, zoals een uitnodiging voor een evenement van Olthof Support of actuele ontwikkelingen. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief gebruiken wij jouw naam en e-mailadres (art. 6.1.a AVG: toestemming).
   Stel jij de nieuwsbrief niet langer op prijs, gebruik dan de link onderaan de nieuwsbrief om jou uit te schrijven. Of aansluitend jouw gegevens uit ons systeem gehaald worden, is afhankelijk van de relatie die jij verder nog met ons hebt, bijvoorbeeld een klantrelatie.
  2. Relatiemanagement en projectuitvoering
  3. Voor relatiemanagement en onze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens en projectgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het behandelen van eventuele geschillen (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang of 6.1.b AVG: uitvoering van de overeenkomst).
  4. Reageren op een vraag of op een reactie op een blog
  5. Heb jij een vraag of mededeling ingediend via ons contactformulier of wil jij reageren? Dan vragen wij om jouw gegevens, zoals een naam en e-mailadres zodat wij op jouw vraag, mededeling of reactie kunnen reageren (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang).
 • Delen van persoonsgegevens

  Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met verwerkers en onderaannemers, behoudens de gevallen genoemd in de wet.

 • Bewaartermijnen

  Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat jij vraagt jouw gegevens te verwijderen.

  Jouw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

 • Rechten

  Jij hebt het recht jouw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heb jij het recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat jij jezelf hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief en jij verder geen klant van ons bent. Ook heb jij het recht de verwerking van jouw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heb jij de mogelijkheid jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

  Wil jij een of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Beveiliging

  Bescherming van jouw persoonsgegevens is van groot belang. Daarom gebruikt Olthof Support verschillende beveiligingstechnieken en procedures om deze bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen jou en onze website (herkenbaar aan: https://). Verder worden onze administraties versleuteld opgeslagen. Ook worden jouw gegevens die wij met verwerkers uitwisselen, versleuteld.

 • Vragen, verzoeken en klachten

  Heb jij een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Olthof Support? Neem dan gerust contact met ons op.

  Jij hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wijzigingen

  Deze privacyverklaring is geldig vanaf 15 mei 2019.

  Olthof Support kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De op de website gepubliceerde privacyverklaring is altijd de meest recente versie.

  Olthof Support
  Rondeel 2
  2652 GZ Berkel en Rodenrijs