ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in uw organisatie dat uw product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie goed beheerst dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt u continue verbetering van kwaliteit zodat u steeds beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen.

 • Quickscan

  Een quickscan is een manier van onderzoeken waarbij slechts een of twee goed meetbare onderwerpen aan bod komen. U bepaalt welke vraag u beantwoordt wilt hebben en gezamenlijk bepalen we de soort quickscan die bij uw vraag hoort.

 • Interne audit

  De interne audits die u moet uitvoeren als gecertificeerde organisatie kunt u ook uitbesteden. Profiteer van de bedrevenheid van een ervaren Lead Auditor om uw managementsysteem door te lichten.

 • Proefaudit

  Binnenkort begint uw certificering, maar bent u daar wel echt klaar voor?
  Met een proefaudit komt u te weten of uw managementsysteem klaar is voor een certificering. Ik controleer of de verplichte documenten aanwezig en compleet zijn. Daarnaast zorg ik ervoor dat uw organisatie klaar wordt gestoomd voor de certificerende audit.

 • Certificatieaudit

  Olthof Support is gekwalificeerd als auditor om u tegen deze normen te kunnen certificeren. Het certificaat wordt afgegeven door de CI, onze auditors verzorgen de audit.