Disclaimer

 • Doel van de website

  Het doel van deze website is om informatie te bieden over Olthof Support, om uitleg te geven over wat ik (Lodewijk Olthof) doe en voor wie. Op de website zijn vorige opdrachtgevers te vinden.

 • Informatie op deze website

  Alle informatie op deze website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

  De auteursrechten van deze website berusten bij Olthof Support. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de pagina's is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld; Olthof Support kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledige juistheid van alle gegevens. Wanneer Olthof Support op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal zij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Olthof Support.

  Olthof Support is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die via externe links beschikbaar zijn. De inhoud van deze website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

 • Aansprakelijkheid

  Olthof Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

 • Wijzigingen

  Olthof Support kan deze Privacy verklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacy verklaring door op deze pagina. Deze Privacy verklaring is het laatst aangepast op: 13 mei 2019.

 • Contact

  Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacy@olthofsupport.nl.