ISO 27001

ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.
Met ISO 27001 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.

 • Quickscan

  Een quickscan is een manier van onderzoeken waarbij slechts een of twee goed meetbare onderwerpen aan bod komen. U bepaalt welke vraag u beantwoordt wilt hebben en gezamenlijk bepalen we de soort quickscan die bij uw vraag hoort.

 • Interne audit

  De interne audits die u moet uitvoeren als gecertificeerde organisatie kunt u ook uitbesteden. Profiteer van de bedrevenheid van een ervaren Lead Auditor om uw managementsysteem door te lichten.

 • Proefaudit

  Binnenkort begint uw certificering, maar bent u daar wel echt klaar voor?
  Met een proefaudit komt u te weten of uw managementsysteem klaar is voor een certificering. Ik controleer of de verplichte documenten aanwezig en compleet zijn. Daarnaast zorg ik ervoor dat uw organisatie klaar wordt gestoomd voor de certificerende audit.

 • Certificatieaudit

  Olthof Support is gekwalificeerd als auditor om u tegen deze normen te kunnen certificeren. Het certificaat wordt afgegeven door de CI, onze auditors verzorgen de audit.