Audits

Volgens de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510 moet een organisatie interne audits uitvoeren naar de werking van haar managementsysteem. Om ervoor te zorgen dat de audits voldoende geborgd worden, moeten deze onderdeel uitmaken van een (al aanwezig) auditprogramma.

Als eerste moet dus een auditprogramma opgesteld worden. Indien deze reeds aanwezig is, voeren wij een toets uit op het auditprogramma om vast te stellen of deze voldoet aan de eisen van de norm. Is deze nog niet aanwezig, dan stellen wij, samen met de organisatie, het programma op.

Op basis van het auditprogramma worden vervolgens de interne audits ingepland. Bij het uitvoeren van de audits wordt bekeken of het managementsysteem overeenkomt met de eisen van de norm en eventueel zelf opgestelde eisen. Daarnaast wordt een oordeel gegeven of het systeem doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.

Over de resultaten van de audit wordt een rapportage opgesteld. Deze rapportage wordt vervolgens besproken en de nodige actie worden toegelicht. Deze actiepunten moeten door de Security Officer uitgevoerd worden.  

Over de resultaten van de interne audit, de daaruit voortvloeiende actiepunten en de voortgang daarvan moet gerapporteerd worden in de directiebeoordeling.

 • Quickscan

  Een quickscan is een manier van onderzoeken waarbij slechts een of twee goed meetbare onderwerpen aan bod komen. U bepaalt welke vraag u beantwoordt wilt hebben en gezamenlijk bepalen we de soort quickscan die bij uw vraag hoort.

 • Proefaudit

  Binnenkort begint uw certificering, bent u er klaar voor? Met een proefaudit komt u te weten of uw managementsysteem klaar is voor een certificering. Wij controleren of de verplichte documenten aanwezig en compleet zijn, waarna de organisatie klaar wordt gestoomd voor wat officieel een fase 2 audit heet.

 • Interne audit

  De interne audits die u moet uitvoeren als gecertificeerde organisatie kunt u ook uitbesteden. Profiteer van de bedrevenheid van ervaren lead auditors om uw managementsysteem door te lichten. Gezamenlijk bepalen we of de interne audit een procesaudit, systeemaudit, productaudit of ketenaudit dient te zijn.

 • Probleem oplossen

  U heeft een probleem met uw managementsysteem? Is het inefficiënt? Heeft u geen geïntegreerd managementsysteem? Laat een onafhankelijke deskundige auditor uw managementsysteem doorlichten zodat u zich zo uitgebreid mogelijk kan laten informeren om daarna de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Als lead auditor die zelf organisaties certificeer weet ik als geen andere waar auditors opletten. Uw vraag beantwoorden, compliance checken en u inzicht geven in de effectiviteit van uw managementsysteem zijn belangrijk. Maar ook gesprekken in een prettige sfeer laten verlopen en waarde toevoegen buiten de audit om hebben bewezen een bijkomend voordeel te hebben.