Omgevingsdienst West Holland

Adviseur Informatiebeveiliging

december 2021 – heden

De omgevingsdienst wil eind 2022 voldoen aan de eisen gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Daarvoor voer ik een risico assessment uit om vast te stellen welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Op basis daarvan maak ik een schets van de kaders en uitgangspunten voor informatiebeveiliging en privacy bescherming. Hiermee kan de finale delivery opgesteld worden: het informatiebeveiligings- en privacybeschermingsprogramma, inclusief de formulering van uitvoeringsmaatregelen om informatiebeveiliging en privacybescherming op een verantwoord niveau te brengen en een voorstel voor het inrichten van een informatiebeveiligings- en privacybeschermingsorganisatie.