Omgevingsdienst Midden-Holland

Beleidsadviseur CISO

mei 2023 – heden

Uitvoeren van een inventarisatie met als doel het achterhalen van de wijze waarop invulling is gegeven aan het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Vervolgens wordt een gap analyse uitgevoerd om te onderzoeken welke maatregelen uit de BIO nog niet (aantoonbaar) zijn geïmplementeerd.

Na deze fase de organisatie ondersteunen bij het doorvoeren van de voorgestelde verbetermogelijkheden met als doel een In Control Verklaring te kunnen afgeven.