KZA

Senior Quality Analist

februari 1997 - januari 2003

Het opstellen en geven van een introductiecursus over Software Process Improvement in het algemeen en het Capability Maturity Model in het bijzonder. Deze cursus wordt gegeven aan alle medewerkers van KZA.

Het opstellen van een vervolgtraining over SPI met betrekking tot het CMM.

Het opstellen en geven van een Technical Meeting over het inrichten van een meetproces. Specifiek aandachtspunt hierbij is het opzetten van een meetproces om de procesverbetering zichtbaar te kunnen maken.