KPN

Projectmanager WFM

2010

Verantwoordelijk voor het IT gedeelte van de projecten binnen Work Force Management.

QA Manager A&WM

2009 - 2010

Sturing geven aan de kwaliteit van het Assurance and Workforce Management programma binnen ITNL en het aansturen van de testmanagers bij de uitvoering van de testen.

Testmanager Tango

2009 - 2010

Testmanager voor de projecten Astrid & Tango. Mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit het opstellen van het Master Testplan voor beide projecten, het goedkeuren van de Detail Testplannen welke opgesteld warden door de coordinatoren binnen Sogeti (testen was doot KPN uitbesteed aan Sogeti), decharge verlenen aan de testline van Sogeti voor de uitgevoerde testopdracht en het bewaken van de oplevering van de testomgeving.

QA Manager KPN INtegratie Getronics

2009

Plannen en uitvoeren van de QA activiteiten voor het programma “ITNL Getronics Integratie”.

Na de overname van Getronics door KPN is besloten om de business units van “KPN Zakelijke Markt” (KPN ZM) te integreren in de Getronics organisatie. Vanwege de verschillende focus en de afhankelijkheden tussen gebruikers- en de functionele organisatie, is gekozen voor een matrix organisatie. Binnen die structuur zijn diverse functionele en Business integratie werkstromen. Het KING programma wordt gevormd door de functionele werkstroom ‘IT systems and processes’. Alle projecten binnen deze werkstroom samen vormen het programma KING. Daar het programma onderdeel is van de matrix organisatie, heeft het vele afhankelijkheden met andere functionele werkstromen.

Het doel van het programma is om alle processen en systemen van de business units binnen KPN ZM te integreren in de business units van de Getronics organisatie. Deze integratie mag geen invloed hebben op de lopende zaken en dient gestalte te krijgen binnen het raamwerk van de IT en proces architectuur van Getronics.