Kiwa Nederland B.V.

Lead Auditor

november 2021 – juni 2022

Uitvoeren van test-, beoordeling-, inspectie-, review en (lead)auditwerkzaamheden bij de opdrachtgevers van Kiwa. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats conform de accreditatiecriteria en aanwijzingsvereisten (onder andere) opgelegd door de Raad van Accreditatie.

Het betreft hier de schema’s ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510‑1:2017 en NEN-EN-ISO 9001:2015.