Karmac Innovatie & Informatie

Consultant Informatiebeveiliging

november – december 2019

Begeleiden van de organisatie bij het managen van het huidige ISMS en QMS.

De werkzaamheden bestaan uit het opvolgen van verbeteracties als gevolg van de externe ISO audit van juli 2017, het actueel houden van de documenten in het ISMS en QMS met uitvoering van bijbehorende controles, het verbeteren van het huidige documentmanagementsysteem zoals dat is opgezet in de WIKI, Google Drive en Synergy, Het plannen, voorbereiden en uitvoeren van de interne audits, Het afstemmen met de directie over beleidsonderwerpen rondom informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement en met de CFO over privacybescherming (AVG) en het overdragen van alle werkzaamheden aan de nieuwe manager van het bedrijfsbureau.