ING, RVS

Quality Consultant

oktober 1997 - juli 1998

Het in teamverband opzetten en uitvoeren  van audits op 10 lopende projecten binnen de afdeling Systeemontwikkeling, en daaraan vastgekoppeld het uitvoeren van een risico analyse. Het doel was om duidelijk te maken in welke mate verbeteringsvoorstellen voor een onderkend  aandachtsgebied waren binnen de organisatie, en het in kaart brengen van de  risico’s, indien deze aandachtsgebieden niet goed zijn ingevuld (het ging hier om de aandachtsgebieden van CMM level 2 plus extra zaken als projectorganisatie, communicatie en metrieken).

Meewerken aan het opzetten van een meer professionele software ontwikkelorganisatie voor de RVS. Het SPI-traject had tot doel "het verbeteren van het systeemontwikkelingsproces op basis waarvan de strategische en tactische doelstellingen van RVS met betrekking tot informatie technologie gerealiseerd kunnen worden". Voor het verbeterproces is gebruik gemaakt van CMM, versie 1.1. Verbetering van de processen diende te leiden tot minimaal een level 2 organisatie. Dit alles wordt gedaan om de systeemontwikkeling en de -ontwikkelaars te professionaliseren, de systeemontwikkelingsomgeving te moderniseren en de automatiseringsactiviteiten beter te beheersen.