ING, HR Nederland

Quality Consultant

juli 2000 - oktober 2000

Ondersteuning verlenen aan het inrichten van een projectorganisatie en het naar buiten toe communiceren hiervan. Het doel van dit project was om de kwaliteit van de softwareontwikkeling binnen PZ&O/IT te verbeteren conform de resultaten uit het CMM-assessment. Binnen het project zijn de acties in aparte werkgroepen uitgevoerd.

Assessor

mei 2000 - juni 2000

Uitvoeren van een full-assessment, teneinde vast te stellen op welk CMM niveau de organisatie zich bevindt. Dit is uitgevoerd in het kader van een CMM verbetertraject binnen PZ&O/IT.