ING, Divisie Intermediair

QA Verandermanager Leven Particulieren

maart 2007 - april 2008

Borgen van de huidige status van het kwaliteitsniveau van de afdeling BPI / Leven Particulier en zorgdragen dat de project en programmamanagers het voortouw nemen in het hanteren van de kwaliteitscriteria. Begeleiden van de afdeling bij het doorgroeien naar CMMI-3. Daar waar nodig dienen de processen opnieuw ingericht te worden.

Quality Consultant e-Business

januari 2006 - december 2006

Ondersteunen van de programmamanager en de projectleiders binnen het programma e-Business bij het uitvoeren van de Proces en Quality Assurance Reviews en de reviews op de mijlpalen. Mijn verantwoordelijkheden binnen deze opdracht bestonden onder andere uit het definiƫren van het kwaliteitsbeleid, het kwantificeerbaar maken van de kwaliteitseisen, het opstellen van kwaliteitsnormen en -standaards het opstellen van de kwaliteitsprocedures en werkinstructies, het uitvoeren van inspecties en het verzorgen voorlichting/bewustwording t.o.v. het kwaliteitssysteem. Het resultaat van mijn werkzaamheden was dat de kwaliteit van de processen inzichtelijk is gemaakt en dat kwaliteit is een vast onderdeel is van de bilaterale gesprekken tussen de programmamanager en de projectmanagers.

Implementatiemanager DI Infra

januari 2003 - december 2006

Opstellen van een strategie voor de afdeling Infra van de Divisie Intermediair om het testen gestructureerd uit te voeren. Mijn verantwoordelijkheden binnen deze opdracht bestonden onder andere uit het uitdragen van de gekozen strategie, het ondersteunen van de projectleiders bij het doorvoeren van de nieuwe strategie en het verzorgen van voorlichting bij het management en projectleiders omtrent de nieuwe strategie. Dit heeft geresulteerd in een door de projectleiders gedragen werkproces voor het testen van nieuwe omgevingen.

Adviseur Sourcing

januari 2003 - december 2006

Opzetten van een project welke de opdracht had uit te zoeken hoe Test Services om kon gaan met het testen van software welke in de vorm van uitbesteding gebouwd werd voor ING door partijen buiten Nederland. Hiervoor is door mij een handleiding opgesteld welke invulling geeft aan het testen van uitbesteed werk.

Testmanager SAP

januari 2003 - december 2006

Leiding geven aan diverse testteams (SAP ICM, SAP CD, GI-Juice) binnen de afdeling BPI van de Divisie Intermediair. Binnen de SAP testteam heb ik een generieke methode voor het testen van SAP implementaties opgesteld.

Testmanager llias/Collectief

oktober 1999 - april 2000

Het opzetten en uitvoeren van de acceptatietest van llias/Collectief. Dit pakket werd (na acceptatie door NN) uitgezet bij de Stichting Pensioenfonds Siemens, een klant van NN. Het betrof hier een standaard pakket dat voor SPS specifiek werd ingericht. Het accent van de acceptatietest lag dan ook met name op de dekkingsgraad en de juistheid van verwerking.