gro-up

Adviseur ISO 27001

december 2021 – heden

Het belangrijkste resultaatgebied bij deze opdracht is dat gro-up (v/h SWKGroep Services) op een soepele manier door de externe audit van de ISO 27001 komt zodat deze certificering gecontinueerd wordt. Dit doe ik onder andere door het checken van de actiepunten uit de voorgaande audit en interne controles, of deze punten op een correcte manier zijn opgepakt, vastgelegd en afgerond, uitvoeren quick scan op het naleven van de ISO 27001 normering, auditees gedegen voorbereiden op de externe audit, zorgdragen dat een directiebeoordeling wordt opgesteld en vanuit gro-up de externe audit begeleiden.