bio-training.nl

Trainer

januari 2023 - heden

Verzorgen van trainingen Certified BIO Professional. De BIO training behandelt een praktisch toepasbare methodiek waarin informatiebeveiliging voor de overheid als kwaliteitsmodel is ingericht. Er wordt ingegaan op alle aspecten die nodig zijn om invulling te geven aan informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO beschrijft de invulling informatiebeveiliging en is verplicht voor het Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies.

De training is een erkende examentraining voor het Certified BIO Professional (CBP) examen.