Achmea

Informatie Security Officer S&I (Adviseur Compliance)

april 2021 - heden

Gespecialiseerd Information Security werkzaamheden, gericht op het voorkomen van datalekken en cyber security incidenten binnen Schade en Inkomen van Achmea.

Het uitvoeren van risico analyses gericht op risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging. Meer specifiek het uitvoeren van Business Impact analyses, opstellen van Security Agreements, Cloud Risk Assessments met Leveranciers.