Seminar Baseline Informatiebeveiliging Overheid

 • Wat houdt het seminar in?

  Naast de mogelijkheid informatie uit te wisselen met andere OD's over de BIO, zullen een aantal organisaties hun verhaal doen over de implementatie van de BIO. Afsluitend vindt er een paneldiscussie plaats waaraan vragen vanuit de zaal beantwoord zullen worden.
  Daarnaast is er volop de gelegenheid om met elkaar kennis te maken en gegevens uit te wisselen.

 • Voor wie?

  De bijeenkomst is voor de directeuren van de Omgevingsdiensten, CISO’s, hoofden Bedrijfsvoering (waar de CISO vaak onder valt) en de teamleiders Informatiemanagement.

 • Locatie

  De bijeenkomst wordt gehouden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het seminar Baseline Informatiebeveiliging Overheid op donderdag 20 juni van 12:00-18:00 uur.