ISO 27001: Bewustzijn informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een actueel onderwerp en vraagt van organisaties en haar medewerkers een hoge mate van alertheid, een passende organisatiecultuur en het effectief inzetten van beleid, regels en techniek om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Het is immers van belang dat cliënten en andere relaties vertrouwen hebben dat de organisatie de informatiebeveiliging goed heeft geborgd.

Opzet

Tijdens de training krijg jij handvatten en adviezen om in de organisatie een hogere mate van bewustzijn te realiseren ten aanzien van informatiebeveiliging én bijbehorend effectief gedrag.
Daarnaast krijg jij theorie aangereikt welke jij gaat toepassen aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen.
Vervolgens zet jij stappen naar een programma bewustzijn informatiebeveiliging dat op jouw organisatie is toegespitst.
Deze training biedt een verdieping op een essentieel thema bij het implementeren van ISO 27001, namelijk het effectief managen van gedrag.

Doelstellingen

Na het afronden van deze training weet je wat beveiligingsbewustzijn inhoudt en wat de van toepassing zijnde paragrafen van NEN 7510 inhouden en ken jij de relatie met de AVG. Daarnaast heb jij inzicht verkregen in het belang van bewustzijn op effectief gedrag en de factoren die van invloed zijn op gedragsverandering. Daarnaast heb je kennis genomen van het belang van de organisatie- en veiligheidscultuur op het handelen ten aanzien van informatiebeveiliging. Als laatste kan jij na het afronden van deze training de eerste stappen zetten naar een effectief programma voor bevordering van het bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging, incl. inbedding in de organisatiecyclus.

Doelgroep

Deze training is primair bedoeld voor managers en coördinatoren informatiebeveiliging, die in hun organisatie methoden toe (willen) passen ter verhoging van het bewustzijn informatiebeveiliging en het daarmee gepaard gaande gedrag, in relatie tot de ISO 27001.
Algemene kennis op het gebied van informatiebeveiliging wordt aangeraden.

Cursusmateriaal

Tijdens de training wordt gewerkt met NEN 7510-1:2017+A1:2020 nl. Deze norm is gratis te verkrijgen via de website van de NEN. Tijdens de training zijn enkele inkijkexemplaren aanwezig.

Programma

De trainingsdagen lopen van 09:30 tot 16:30 uur, inclusief pauze.
In deze professionele en praktijkgerichte training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bewustzijn informatiebeveiliging in de praktijk
  • Relatie met de norm en de wet- en regelgeving
  • Organisatiestructuur en veiligheidscultuur
  • Stappen op weg naar een bewustwordingsprogramma

Details

Duur: van 09:30 tot 16:30 uur
Maximaal aantal deelnemers: 12
Trainingsvorm: Online klassikaal
Prijs € 535,00
Taal Nederlands
Incl. Lunch ja
Incompany optioneel
BTW alle prijzen zijn exclusief BTW

Aanmelden / aanvullende vragen:

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen via het contactformulier. Aanmelden kan middels het aanmeldformulier.