Woningstichting Rochdale Amsterdam

Chief Information Security Officer

juli 2019 - juli 2020

Bij Rochdale heb ik de veiligheidsstrategie voor de gehele organisatie opgesteld en het beleid voor informatiebeveiliging. Vervolgens heb ik de planning gemaakt voor het doorvoeren van maatregelen om informatiebeveiliging op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Onderdeel daarvan was het bewaken van het proces rondom het afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten en het uitdragen van informatiebeveiliging binnen de organisatie.
Voor Rochdale heb ik op basis van de BIC risicomanagement opgezet. Samen met het hoofd Corporate Control is de eerste aanzet gedaan voor de uitvoering van de risico analyse. Deze is vervolgens verder uitgewerkt met de stuurgroep informatiebeveiliging en daarna met de proces eigenaren.

Driewekelijks was er een bijeenkomst van de stuurgroep informatiebeveiliging welke werd voorgezeten door een lid van de RvB. Daarnaast zaten hierin, naast mijzelf, het hoofd Corporate Controle en het hoofd Digitale Informatievoorziening. Aan deze stuurgroep rapporteerde ik de voortgang van de implementatie en gaf ik aan welke acties genomen moesten worden voor het vervolg.