Stichting Heliomare

Privacy Consultant

juni – oktober 2018

Ervoor zorg dragen dat Heliomare voldoet aan hetgeen binnen de AVG gesteld wordt. Dit bestaat onder andere uit het inrichten van het register van gegevensverwerkingen, opstellen en vastleggen van de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten, opstellen en implementeren van procedures datalekken en rechten betrokkenen, het uitvoeren van privacy impact assessments en ervoor zorgen dat de medewerkers meegaan met de veranderde manier van werken. Naast het opstellen heb ik er ook voor gezorgd dat gecontroleerd wordt of hetgeen is afgesproken in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Verder zorgen dat het privacy beleid past bij de organisatie en uitgevoerd wordt.

Daarnaast is een belangrijk onderdeel om de awareness binnen de organisatie op peil te brengen en te houden en gemelde incidenten af te handelen.