Scania Networks B.V. (via KZA)

Deployment Manager

2009

Plannen van de promoties naar productie van SDS en zorgdragen voor het correct uitvoeren van de in de plannen opgenomen draaiboeken. Tijdens de uitvoering van de promotie naar productie moeten de mogelijke problemen gemanaged worden en de voortgang gemonitored. Tevens dient bewaakt te worden dat alle software door de juiste rollen getest is.

Deze rol is technisch van aard en sluit naadloos aan bij de rol van Release Manager aan de business zijde.

Quality Manager

2009

De lijn- en project organisaties ondersteunen bij het vaststellen dat de opgeleverde producten en de manier van werken in lijn zijn met de procedures, standaards en richtlijnen. Tevens zorg dragen voor het opstellen van bovengenoemde procedures, standaards en richtlijnen. Deze dienen zodanig te zijn opgesteld, dat het ontwikkelproces (ontwerpen, bouwen, testen en implementeren) effectief en efficiënt verloopt.

Kwaliteitsmanagement bestaat uit drie componenten: kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en verbetering van de kwaliteit. De focus dient daarbij niet alleen gericht te zijn op de kwaliteit van het product, maar ook op de wijze waarop dat bereikt wordt. Om die reden dient kwaliteitsmanagement niet alleen gebruik te maken van kwaliteitsborging en –controle van de processen, maar ook methoden om een consistent kwaliteitsniveau te waarborgen.

Naast bovengenoemde wordt specifiek gevraagd naar een plan van aanpak ter verbetering van het testproces binnen Scania Networks B.V.