Lodewijk Olthof

Verbeteren = Veranderen


Verbeteren = Veranderen

Om de kwaliteit van ICT processen binnen de organisatie te verbeteren, zal je allereerst moeten veranderen. ICT is dusdanig vervlochten met het functioneren van organisaties dat de kwaliteit van ICT rechtstreeks doorweegt in de resultaten. Om deze te verhogen dienen processen goed ingeregeld te zijn en moet er continu verbeterd worden.

Het verbeteren en organiseren van ICT-processen leidt tot hogere voorspelbaarheid en meer flexibiliteit bij minder kosten.

ICT moet bijdragen aan kostenbesparing en zich aanpassen aan de veranderingen die uw organisatie continu ondervindt. In de praktijk blijkt de controle over de ICT-processen die hiervoor nodig is ver te zoeken. Het overzicht ontbreekt en aanpassingen duren te lang of worden niet juist doorgevoerd.

Om die ICT-processen te organiseren en te verbeteren, moet allereerst inzicht gekregen worden in de relatie tussen de (primaire) ICT-processen en de sturende en ondersteunende processen daar omheen. Zo krijgt je controle over de ICT en zal de flexibiliteit en efficiency toenemen. Dit resulteert in:
Betere service tegen lagere kosten
Doelmatige besluitvorming over ICT
Continu inzicht in status van kernprocessen
Overzichtelijk applicatielandschap
Beter begrip van klantvraag
Minder verstoringen, lagere kosten en kortere time-to-market
Effectieve planning projectportfolio

kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit maakt ISO 9001 erg geschikt om structuur aan te brengen in de processen van de organisatie en het vervolgens continu verbeteren daarvan. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog wel eens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf, die vaak nog in de veronderstelling zijn dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Om deze reden is het verstandig om bij de eerste introductie van ISO 9001 de hulp in te roepen van een coach zoals ik.
Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de eisen van de klant en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.
ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: zeg wat je doet doe wat je zegt bewijs het

informatiebeveiliging

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden, om de beveiligingsmaatregelen te effectueren. In 2013 is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de ISO-9001, de ISO-14001 etc. Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

weblog

Regelmatig schrijf ik op mijn weblog over het werk van een Quality Manager. Je kan daar zelf ook commentaar of opmerkingen aan toevoegen.

Kwaliteit is allesbepalend

Kwaliteit is het optimum waarop ieders doelstellingen en verwachtingen worden behaald

Product focus boven proces focus
Waardevergroting boven kostenverlaging
Van iedereen boven voor iedereen

Quality Assurance

Meer voorspelbaarheid en flexibiliteit bij minder kosten door verbeteren en organiseren van ICT - processen.

Verbeteren boven veranderen
Kwaliteit inbouwen boven handboeken maken
Samen boven individueel

Testen

Meer zekerheid over productkwaliteit door slimmer, doelgericht en efficiënt testen.

Inzicht geven boven fouten vinden
Testregie boven testmanagement
Vragen stellen boven scripts maken


LinkedIn Facebook Twitter E-Mail